Stacja II Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa Młodych Wielki Post

Stacja II – Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona.

Jezus, wiedząc, jakie czekają Go męki, okrutnie zbity, ubiczowany i znieważony, klęczy przy Narzędziu Zbawienia. Nie jest lekkie to brzemię. Dźwiganie ciężarów grzechów całego świata jest okropną męką.

Droga na Golgotę jest długa, a wykończony udrękami Zbawiciel nie ma za wiele siły. Jednak z miłości do ludzi dźwignął krzyż i ruszył w drogę, – wyboistą i trudną drogę. Na jej końcu czeka Jezus, ze zbawieniem i zaproszeniem do niebieskiego królestwa. Mistrz pokazuje nam jak co dnia brać swój krzyż na barki.

Rozpoczął się triumfalny pochód Króla królów, haniebny w oczach ludzkich na zieli, ale chwalebny w niebie. Jezus ukląkł przy krzyżu, objął go rękoma i trzykrotnie ucałował, cichym głosem składając  swemu Ojcu w niebie wzruszające dziękczynienie za dopełniające się odkupienie ludzi.

Wnet jednak oprawcy szarpaniem postawili Go na nogi, po czym, mimo Jego osłabienia, nałożono Mu na prawy bark ową ciężką wiązkę belek, którą podtrzymywał prawym ramieniem. Niedostrzegalni dla ludzi aniołowie pomagali Jezusowi, gdyż sam nie był w stanie jej dźwignąć. Oprawcy poderwali Jezusa z ziemi i wtedy odczuł cały ciężar swego krzyża, w którego braniu i dźwiganiu na co dzień, mamy Go naśladować, idąc za Nim.

Słodki Jezu, prosimy Cię o siły, abyśmy też potrafili, tak jak Ty, brać ciężar swego krzyża na barki, i nieść go przez całe życie. Panie, daj mi siły, bym nigdy nie zwątpił w Ciebie i Twa zbawczą miłość.

Rozważała: Dorota (lat 22)
Na podstawie rozważań
Anny Katarzyny Emmerich

Wielkopostne rozważania Drogi Krzyżowej pisane są przez naszych
młodych parafian. Kolejne rozważania będą się ukazywały w każdy
wtorek
i piątek przez cały Wielki Post o godzinie 15.00. Niech krótkie

rozważania tej Drogi pomogą nam zagłębić się w sens cierpienia Chrystusa.