Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie roczne i pokolędowe

Gdy kończy się kolejny rok, przychodzi czas na podsumowanie. W prawdzie rok 2009 pożegnaliśmy prawie półtora miesiąca temu, to dziś, po okresie kolędowym, możemy zaprezentować treść sprawozdania rocznego i pokolędowego A.D. 2009, które było czytane podczas Mszy niedzielnych 7 lutego.

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Sprawozdanie za 2009 r.

Iz 6,1-2a. 3-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11;( V Niedz. Zw.)

Bóg objawia się człowiekowi i go powołuje

Dzisiejsze Słowo Boże  w każdym czytaniu mówi nam o tym jak Bóg objawia się człowiekowi.  Objawia się Izajaszowi, objawia Pawłowi i Piotrowi i innym, którzy z Piotrem łowili ryby nad J. Genezaret.

Bóg objawia się konkretnemu człowiekowi, w konkretnej jego życiowej sytuacji, która jest częścią jego życia.

Bóg objawia się człowiekowi, który ma świadomość, że jest tego niegodny, że jest grzeszy.

Izajasz mówi o sobie: „Biada mi! (…) Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach …”

Paweł mówi o sobie – „ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi”.

Szymon Piotr „przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:<< Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny>>”.

Share this: