Promocja książki o ks. J. Popiełuszce

Parafia Świętej Rodziny w Pile, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile zapraszają na promocję książki „Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984 – 1989” pod red. Waldemara Handkego i ks. Jarosława Wąsowicza.

Książka stanowi wspólne przedsięwzięcie wydawnicze Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wydana została w 2009 roku – w 25 rocznicę śmierci kapłana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki.  Zawiera opracowania naukowe i materiały źródłowe, dotąd niepublikowane, dotyczące reakcji społeczeństwa, Kościoła i aparatu partyjnego w Wielkopolsce na wydarzenia związane z uprowadzeniem i śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki oraz ich oddźwięk w kolejnych latach, aż do przełomowego roku 1989, kiedy w Polsce rozpoczęły się przemiany ustrojowe. Całość została opatrzona aneksem, w którym zaprezentowano reprodukcje fotografii, dokumentów i wydawnictw „drugiego obiegu”, które nawiązują do tematyki niniejszej publikacji

Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2010 r. (czwartek), godz. 18.00, czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Buczka 14