Dzień Skupienia Salezjanów Współpracowników

Dzień Skupienia Salezjanów Współpracowników w Pile

„Gdy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw niszczy kapłanów. Bo gdzie brakuje księży, tam brakuje Eucharystii, sakramentów czyli znaków obecności Boga” – tymi słowami Św. Jana Vianeya wprowadził w temat rozważań Kwartalnego Dnia Skupienia Salezjanów Współpracowników ks. Proboszcz Gwidon Ekert. Dzień ten odbył się w naszej parafii 6 lutego 2010 r., pod hasłem: „Jakiego kapłana potrzebuje dzisiejszy świat”.

Na Dniu Skupienia, prócz parafialnej wspólnoty, obecni byli Współpracownicy z Debrzna, Połczyna-Zdróju, Czaplinka, Bydgoszczy oraz z sąsiedniej parafii Jana Bosko w Pile. Dzień rozpoczął się od wspólnego śniadania i powitania grup przez Koordynator miejsca p. Stefanię Majchrzak. Następnie ks. Gwidon Ekert przybliżył postać patrona Roku Kapłańskiego – św. Jana Marię Vianeya.  Konferencję wygłosił ks. Kazimierz Lewandowski. Po konferencji przyszedł czas na pracę w grupach. Osiem kilkuosobowych grup zastanawiało się jaki kapłan, szczególnie dla człowieka młodego, jest poszukiwany w dzisiejszym świecie.

Wśród „listy życzeń” jaki ma być ksiądz a jaki nie, pojawiały się różne propozycje. Oto niektóre z nich:

  • cierpliwy w słuchaniu
  • świadek miłości do Boga i do ludzi
  • kochać i akceptować młodych
  • odważny w napominaniu
  • radosny i pokorny,
  • mieć szacunek dla wszystkich
  • być obecnym wśród młodzieży – asystencja
  • otwartym na problemy
  • świętym, a nie świętoszkiem.

O godzinie 13.00 rozpoczęła się Eucharystia, a po niej wspólny posiłek w stołówce Zespołu Szkół Ekonomicznych. Kwartalny Dzień Skupienia oficjalnie zakończył się koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem, choć po koronce większość udała się do sali Św. Jana Bosko na kawę i na ciasto.

[tip]Zdjęcia[/tip]