Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Kościoła, a dokładnie w niedzielę 24 stycznia 2010 roku modliliśmy się wspólnie z chrześcijanami innych wyznań w kościele św. St. Kostki w Pile. Oprócz niemal wszystkich proboszczów pilskich parafii rzymko-katolickich w nabożeństwie uczestniczył ks. Tomasz Wola – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile oraz ks. mitrat Piotr Żornaczuk – proboszcz parafii prawosławnej w Wałczu.

Nabożeństwie przewodniczył ks. dr Janusz Bujak – głównych koordynator do spraw ekumenizmu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Homilię wygłosił ks Tomasz Wola (parafia ewang.-augs.), a modlitwę wiernych poprowadził ksiądz mitrat z wałeckiej parafii prawosławnej. Podczas tego spotkania ekumenicznego obecna była pilska telewizja TV-ASTA, która nadała relację z tego nabożeństwa.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbył się w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Łukasza:

„Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48).