Rozpoczynamy Rok Katechetyczny A.D. 2009/2010.

  Wrzesień to czas, gdy rozpoczyna się nowy rok katechetyczny 2009/2010. Okres intensywniejszego rozwoju duchowego i intelektualnego dla wiernych. Swoją działalność wznawiają grupy, stowarzyszenia i formacje działające przy naszej parafii.

Także posługę w naszej parafii zaczyna nowy ks. asystent – Przemysław Malinowski (więcej JUŻ WKRÓTCE w dziale Sylwetki Księży). Kancelaria parafialna powraca do całorocznego rozkładu funkcjonowania, a na stronie internetowej znów będzie można znaleźć świeże informacje z życia parafii (na razie prócz zdjęć, które są na uszkodzonym nośniku danych i są w trakcie odzyskiwania). Na ten nowy rok niech wszystkim nam błogosławi Bóg Wszechmogący. Uczniom – by mieli otwarte umysły na naukę; wiernym – by, poprzez przynależność do grup parafialnych, zmieniali swoje życie oraz kapłanom – aby wiernie służył tym, dla których Bóg ich powołał.