Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

 Od wiek wieków naród polski korzył się przed Matką Boską Częstochowską – Królową Polski. O niej Mickiewicz pisał: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy”. Do Niej przybywali władcy, królowie i prezydenci. To Ona w sposób szczególny umiłowała sobie Polskę. 26 sierpnia obchodziliśmy Jej uroczystość.

     Tradycyjnie w naszej parafii o godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski połączony z procesją. Podczas Apelu odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie. Licznie zgromadzeni wierni podążali za wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, modląc się o Jej wstawiennictwo u Boga w sprawach naszego narodu jak i osobistych.

 

Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam, Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem nie godzien Twoich względów, żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie.
Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, które uczyniłem w życiu moim. Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.
O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca, proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios, o łaskawa i miłosierna Pani.
Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem. Amen.