Święto NMP Matki Kościoła.

    Zaraz po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – kiedy to wspominamy narodziny Kościoła – w poniedziałek 1 czerwca a.d. 2009 obchodziliśmy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Z tej okazji na wieczornej Eucharystii zgromadziły się niemal wszystkie wspólnoty, grupy i stowarzyszenia działające przy naszej parafii.

 

     Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Pasterz naszej parafii – ks. proboszcz Gwidon Ekert, który podczas homilii wspomniał miejsce wspólnot w Kościele. Porównał on wspólnoty do zupy czy to pomidorowej, ogórkowej czy też krupniku albo grochówki, którą to każdy wybiera według własnych upodobań. I tak oto przy naszej parafii mamy ok. 31 „zup”. Począwszy od najstarszej, która zaczęła działać z początkiem parafii (LSO) po najmłodszą, powstałą nie całe 3 lata temu (Miecz Ducha). Dużo wspólnot zaangażowało się w ubogacenie poniedziałkowej Liturgii. Neokatechumenat przygotował słowo wprowadzające do czytań. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich przeczytała przedstawicielka Salezjanów Współpracowników, a modlitwę wiernych reprezentantka Odnowy w Duchu Świętym. Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne przyniosły dary w procesji; uwielbienie po Komunii wyśpiewała nam najmłodsza ze wspólnot – „Miecz Ducha”. Śpiew wspólnie animowała Schola „Tęcza”, Diakonia Muzyczna oraz Chór Św. Cecylii.

     Dlaczego to właśnie Maryja jest Matką Kościoła? Otóż Oblubienica Ducha Świętego przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. Skoro Kościół kształtuje się w Ciało Chrystusa, to rozumie się samo przez się, że Matka Chrystusa jest zarazem Matką Jego Ciała. Taka też była wola naszego ukrzyżowanego Pana, kiedy Janowi darował Maryję za matkę; Jan był wtedy przedstawicielem nas wszystkich. Maryja jest Matką Kościoła. Matką wszystkich parafian, księży oraz wspólnot.