Jubilaeum 50 – ks. Bolesław Kujawa.

 „Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim!” – tymi słowami na ustach chór rozpoczął uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Księdza Bolesława Kujawy SDB. Jednak nie tylko te słowa wybitnie odpowiadały charakterowi tego święta. Przede wszystkim słowa z Psalmu 92, śpiewane jako psalm responsoryjny:

„Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu Najwyższy (…)
[zasadzeni w domu Pańskim] Nawet i w starości wydadzą owoc
Zawsze pełni życiodajnych soków”

    Do tych słów liturgii słowa odniósł się także Ksiądz Proboszcz w czasie kazania, które wygłosił czcigodnemu Jubilatowi. Zgodnie z życzeniem Księdza Bolesława, obrzędy wstępne oraz prefacja były wykonywane po łacinie. Cały lud zebrany w kościele śpiewał z Księdzem Bolesławem: „Sursum corda – habemus ad Dominum”.

    Po Komunii Świętej nadszedł czas życzeń. W imieniu całej wspólnoty parafialnej kwiaty i życzenia Księdzu Bolesławowi złożyły dzieci, młodzież, Neokatechumenat, ministranci oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci, w które Ksiądz Jubilat jest czynnie zaangażowany. Na koniec, już po Mszy Świętej, swoje życzenia ze śpiewem „Sto lat” na ustach, złożył chór parafialny.