Oficjalna strona internetowa salezjańskiej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Pile

rodzinasalezjanska
logoadma

Stowarzyszenie
Maryi Wspomożycielki Wiernych
ADMA
Associazione di Maria Ausiliatrice

 


Rozpoczęcie działalności

24 września 2002 r.

Liczba członków

235

Początki wspólnoty

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA) w parafii powołał ówczesny proboszcz, ks. Stanisław Skopiak. Dyplom, który otrzymała wspólnota z Turynu Valdocco jest oficjalnym dokumentem przynależności do światowej wspólnoty ADMA.

15 marca 2003 r. opiekun ADMY, ks. Stanisław Skopiak powołał do życia zarząd, składający się z dziewięciu osób. Przewodniczącą została Irena Boruch, która kierowała wspólnotą przez dziewięć lat. Wówczas to założono Księgę Wot, w której do dnia dzisiejszego udokumentowano 68 wot złożonych jako dziękczynienie za laski wyjednane przez Maryję Wspomożycielkę.

Kolejny opiekun, ks. Gwidon Ekert wprowadził 24. dnia każdego miesiąca stałą mszę świętą w intencji żywych i zmarłych członków stowarzyszenia, połączoną z hołdem maryjnym. Oprócz tego członkowie ADMY modlą się w każdą środę o godz. 17.30 nowenną do Wspomożycielki oraz przedstawiają swoje prośby i dziękczynienia, które udokumentowane są w specjalnej księdze.

W 2005 roku nowym opiekunem wspólnoty został ks. Janusz Zdolski, który dzięki wielkiemu zaangażowaniu wzmacnia jedność, pogłębia proces formacji i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami ADMA w kraju i za granicą. W ramach współpracy, ADMA przy naszej parafii ufundowała chorągiew dla takiego stowarzyszenia w Odessie na Ukrainie.

Cel działania wspólnoty

Członkowie stowarzyszenia stanowią gałąź rodziny salezjańskiej, podejmując w niej funkcję szerzenia nabożeństwa do Wspomożycielki w formie ustanowionej przez św. ks. Jana Bosko.

Przynależność zobowiązuje do oddawania czci Maryi Wspomożycielce Matce Kościoła poprzez częste przyjmowanie sakramentu Eucharystii oraz pokuty, uczestnictwo w comiesięcznym hołdzie maryjnym i cotygodniowej nowennie, odmawianie różańca, udział w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, szerzenie kultu maryjnego w swoim środowisku, itp.

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikiadma

Dla osób ochrzczonych katolików, którzy ukończyli 18 lat.

Jak można zostać członkiem wspólnoty?

Sympatyków, którzy uczestniczą w spotkaniach wspólnota zapoznaje z regulaminem stowarzyszenia. Jeżeli wyrażą aprobatę, mogą zostać członkami ADMA. Przyjęcie nowych członków odbywa się podczas Eucharystii 24. dnia miesiąca. Każdy otrzymuje regulamin, legitymację i odznakę przynależności.

Kiedy mają spotkania?

datyadma

Nowenna do Maryi Wspomożycielki Wiernych: w każdą środę o godz. 17.30.

Msza święta połączona z hołdem maryjnym: 24. dnia każdego miesiąca.

Jak wygląda spotkanie?

W każdą środę podczas nowenny do NMP Wspomożenia Wiernych przed Najświętszym Sakramentem kapłan w imieniu członków wspólnoty przedstawia prośby i podziękowania (wcześniej przygotowane na kartkach).

24. dnia każdego miesiąca odbywa się msza święta za żywych i zmarłych członków stowarzyszenia. Czciciele Maryi proszą najdroższą Matkę o wstawiennictwo u Jej syna. Najpierw kapłan przedstawia prośby i podziękowania, później odśpiewane jest ślubowanie, odmawiana dziesiątka różańca świętego i konferencja księdza opiekuna. Spotkanie modlitewne kończy się apelem jasnogórskim i błogosławieństwem.

Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?

tak

Stowarzyszenie czcicieli Maryi Wspomożycielki zostało założone przez św. Jana Bosko jako uprzywilejowany instrument dla „wzbudzania czci do Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych”. Zostało ono kanonicznie erygowane w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie 18 kwietnia 1869 roku i było przez niego uznane za integralną część Towarzystwa Salezjańskiego, a księdz Generał Egidio Vigano uznał oficjalnie przynależność Stowarzyszenia do Rodziny Salezjańskiej.

Stowarzyszenie swoją siedzibę posiada w Turynie, przy Sanktuarium Wspomożycielki. Wszystkie wspólnoty są w ciągłej łączności z Sanktuarium w Turynie na Valdocco i z Prymarią tam erygowaną. Prymaria pełni rolę animacyjną, łącznościową i informacyjną w Stowarzyszeniu na poziomie światowym.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się co 4 lata na Światowym Kongresie. Organizowane są także Kongresy inspektorialne w Rumi.

23 marca 2003 roku został powołany do życia inspektorialny zarząd Stowarzyszenia, której przewodniczącą jest Małgorzata Ankowska – Przewoźniak.

Przewodniczący wspólnoty

Przewodniczący wspólnoty – Alicja Lewandowska (prowadzi księge próśb, podziękowań, vot.)
Zastępca przewodniczącego – Anna Kopeć (prowadzi kronikę wspólnoty)
Skarbnik – Barbara Repińska
Sekretarz – Teresa Skrzypczyk
Członkowie zarządu – Krystyna Lelek, Krystyna Liberowicz, Krystyna Grzesik, Anna Piekarska, Maria Roman, Maria Szułczyńska.

Duszpasterz wspólnoty

Ks. Andrzej Finc sdb

Kontakt ze wspólnotą

698114342

Zobacz aktualności związane ze Stowarzyszeniem ADMA

Dodaj komentarz