Msza Św. i poświęcenie tablicy w 40-lecie Solidarności

Dnia 31 sierpnia 2020 roku przypada 40 rocznica powstania Solidarności. Z tej okazji o godzinie 13.00 w naszej świątyni odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Chudzicki. Natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Wąsowicz, który jest czynnie związany z Solidarnością.

Przed rozpoczęciem Eucharystii nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy poświęconej 40-leciu powstania Solidarności z napisem Bóg-Honor-Ojczyzna. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz, a odsłonięcia przewodniczący pilskiej Solidarności p. Roman Nisiewicz.

Witając zebranych uczestników ks. Kazimierz na rozpoczęcie przytoczył słowa Papieża Jana Pawła II, gdyż kamień poświęcony 40-leciu zawisł pod tablicą, którą również ufundowała Solidarność poświęcają ją Janowi Pawłowi II na złoty jubileusz kapłaństwa. Warto dodać, że w tym roku przeżywamy również 100-lecie urodzin naszego Świętego Rodaka Jana Pawła II.

Przytoczone przez Celebransa słowa Papieża na temat Solidarności:

„Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania w wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości”

„Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.”

Na koniec dodał, że właśnie za taką Ojczyznę chcemy się modlić – aby nasz kraj rządził się prawdą i wolnością, sprawiedliwością i miłością.