Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

W tę szczególną noc, kiedy muzea zachęcały swoimi otwartymi drzwiami my zgromadziliśmy się u stóp ołtarza by wraz z Maryją czuwać jak apostołowie w wieczerniku. Wraz z ks. Piotrem Grzymałą prosiliśmy o nieustanne trwanie w Duchu Świętym.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Wieczernikiem był kościół p.w. Świętej Rodziny w Pile, gdzie niemało osób o godz. 20:00 zaczęło uwielbiać Boga swoim śpiewem, ciszą, myślą i modlitwą. Uwielbiając wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez ks. Andrzeja Finca, który wskazywał na Maryję, znajdującą się w centrum wydarzeń w Wieczerniku, jako Tę, która od momentu zwiastowania ma niezwykłą łączność z Duchem Świętym. Nieustannie formowana przez Niego każdego dnia życia uwielbiała Boga, także w codzienności rodzinnej odnajdując z radością w Jezusie Chrystusie cechy świętości Ducha Świętego

W momencie trwania z Apostołami Maryja wiedziała na co oczekuje, podczas gdy dla nich było to nowe i nieznane, wraz z Nią trwali jednak w wierności. Do takiej wierności – trwania w Bogu i swoim powołaniu (i tym podstawowym, i tym codziennym, małym, w nieważnych wydawałoby się rzeczach) powołany jest każdy człowiek. Maryja pokazuje jak być wierną, jak trwać. W tej jedności i trwaniu działanie Ducha Świętego ujawniło się w sposób zupełnie nieoczekiwany – wszyscy zaczęli mówić językami tak, aby każdy człowiek spośród obecnych wówczas w Jerozolimie mógł nie tylko usłyszeć swój ojczysty język, ale i zrozumieć co zostało mu powiedziane. Takie właśnie działanie Ducha Świętego, taki Jego owoc podkreślił kaznodzieja w swoim słowie – dawanie świadectwa o Bogu w sposób pokorny i jednoczący, słowem i przekazem zrozumiałym dla każdego.

W postawie jedności o godzinie 21:00 odśpiewaliśmy pierwszy hymn Polski, a po nim Apel Jasnogórski, modląc się wraz z prowadzącą, Martą Koper o to, by jak Maryja codziennie odnajdywać Jego działanie w życiu. By jak Ona z pośpiechem nieść Ducha Świętego bliskim i dalekim. By jak Ona trwać także mężnie w wierze podczas cierpień.

W takim uwielbieniu trwaliśmy jeszcze, starając się usłyszeć, co Bóg poprzez Swojego Ducha do nas mówi… Oczom uczestników ukazało się pragnienie uwielbienia zarówno w radości, jak i własnym doświadczeniu krzyża, w wielkich rzeczach, do których Bóg zaprasza, jak i codziennych drobnych, które prowadzą drogą do świętości. Usłyszeliśmy, że mamy odrzucić starego człowieka i przyoblec się w ‘nowe’. By wiarę umacniać słuchaniem Słowa, a dzięki wierze umysł będzie rozpoznawał właściwie.

Wreszcie, niosąc przesłanie wiary ze świecami i flagami podążyliśmy w procesji za Najświętszym Sakramentem, modląc się za nasze miasto podczas gdy ks. Piotr błogosławił mocą naszego Pana, Jezusa Chrystusa ukrytego w Hostii.

A na końcu zgromadziliśmy się by w Eucharystii dziękować Bogu za dar Ducha Świętego i prosić o to, co mocno wybrzmiało w czasie homilii – by tak się prowadzić przez Ducha Świętego, aby nie zaznać efektu „jojo” w swoim duchowym życiu. By stawać się nowym człowiekiem tak, aby codzienność nie wciągnęła nas zbyt łatwo w dotychczasowe tryby i jakość postępowania, by odnowionym spojrzeniem patrzeć na rzeczywistość; tak by w naszej słabości ujawniła się wszechmoc Boża.

[span style=”font-size:10px; color:grey;”][/span]

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]

[button size=”large” link=”https://photos.app.goo.gl/TVq3QuKe9jB2VV8U8″ target=”blank” align=”center” variation=”yellow”]Zobacz galerię zdjęć[/button]