Oficjalna strona internetowa salezjańskiej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Pile

Ksiądz-pilanin doktorem

Ks. Jacek Brakowski

Ksiądz-pilanin doktorem

Grono salezjanów doktorów poszerzył nasz parafianin, ks. dr Jacek Brakowski SDB.

W miniony poniedziałek w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Brakowskiego.

Kapłan obronił pracę doktorską pod tytułem „Życie i działalność ks. Wiktora Jacewicza SDB (1909-1985)”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Szilinga.

Ks. Brakowski przedstawił w niej główne założenia swojej rozprawy, wskazał na wykorzystaną w niej bazę źródłową, także na napotkane problemy oraz jakie nowe ustalenia udało mu się wprowadzić do obiegu naukowego.

— To szczególnie ważne, nie tylko z racji na wymagania, jakie stawia się pracom doktorskim, ale również, ze względu na bohatera jego biografii naukowej. Ks. Wiktor Jacewicz SDB należał przecież do czołowych badaczy martyrologium polskiego duchowieństwa z okresu II wojny światowej — mówi ks. dr Jarosław Wąsowicz, który w imieniu inspektora wziął udział w publicznej obronie.

Po autoreferacie nastąpiła prezentacja recenzji przez ks. prof. dra hab. Atanazego Nadolnego z Wydziału Teologicznego UMK oraz ks. prof. dra hab. Jana Pietrzykowskiego SDB z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, a po niej był czas na zadawanie pytań doktorantowi.

— Dotyczyły one głównie wątpliwości metodologicznych, które wskazali recenzenci, także szczegółów dotyczących relacji ks. Jacewicza z władzami państwowymi oraz dostępności dla badaczy jego spuścizny, która obecnie znajduje się w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej — dodaje ks. Wąsowicz.

Po wyczerpujących odpowiedziach ks. Brakowskiego, komisja przystąpiła do tajnego głosowania, w którym jednogłośnie zadecydowała o przyznaniu ks. Brakowskiemu tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz o dopuszczeniu do dalszej procedury habilitacyjnej.

Źródło: pila.salezjanie.pl»

©

&

W ostatnim czasie odeszli do wieczności:

Więcej pogrzebów z naszej parafii znajdziesz na specjalnym kanale na Twitterze: @Pogrzeby»