Oficjalna strona internetowa salezjańskiej parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny w Pile

Z kart kronik odc. 2: Wyświęceni w Świętej Rodzinie (rok 1974)

Więcenia Kapłańskie Piła Święta Rodzina 1974 Lewandowski

Z kart kronik odc. 2: Wyświęceni w Świętej Rodzinie (rok 1974)

Tylko dwa razy w historii odbyły się święcenia kapłańskie w naszym kościele. Te z 1974 r. były wyjątkowe – otrzymali je m.in. pilanie.

Właściwym miejscem, gdzie udziela się święceń prezbiteratu jest katedra lub inny ważny kościół w diecezji, podniesiony do rangi bazyliki lub sanktuarium.

W 1974 r. było inaczej. Taki zaszczyt spotkał „Świętą Rodzinę”. Pilanie mogli być świadkami święceń diakońskich i kapłańskich.

15 czerwca po godz. 16.15 przyjechał do naszej parafii Jego Ekscelencja Ks. bp dr Wilhelm Pluta, by udzielić święceń kapłańskich i święceń diakonatu. Na cmentarzu kościelnym (tak kiedyś nazywano plac przed kościołem – dop. T.B.) zebrali się liczni księża, zwłaszcza Salezjanie z Ks. Inspektorem Feliksem Żołnowskim na czele, ministranci, biel i siostry Salezjanki oraz wierni naszej parafii. — tymi słowami zaczyna relację kronikarz.

Jak zauważył proboszcz z tamtych lat, ks. Zdzisław Weder, a co zostało skrzętnie zapisane w kronice, salezjański kościół pw. Świętej Rodziny został wybrany, aby podkreślić rocznicę 75-lecia działalności Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce.

Święceń udzielał ówczesny ordynariusz gorzowski, bp Wilhelm Pluta. Mimo, że od dwóch lat istniała już diecezja koszalińsko-kołobrzeska, to Piła pozostawała pod władzą biskupa gorzowskiego aż do 1992 roku.

— Rozpoczęła się msza św. w czasie której Ks. Biskup Ordynariusz udzielił najpierw święcenia diakonatu, subdiakonom: Adamowi Durakowi, Konradowi Hercowi, Józefowi Koszewnikowi, Jerzemu Rychertowi i Tadeuszowi Saczywko oraz święcenia prezbiteratu diakonom: Kazimierzowi Lewandowskiemu, Bolesławowi Leciejowi i Bogdanowi Piwowarczykowi — czytamy w kronice.

Wśród ośmiu ordynandów, dwóch subdiakonów i dwóch diakonów pochodziło z Piły.

Po tych święceniach salezjanie mieli trzech nowych diakonów (Durak, Herc i Saczywko) oraz dwóch kapłanów (Lewandowski, Leciej). Pozostali to duchowni diecezjalni.

— Po Mszy św. Ks. Biskup wygłosił podniosłe kazanie okolicznościowe. Uroczystość święceń uświetniły śpiewy wykonane przez chór parafialny, scholę ministrancką i scholę dziewcząt, prowadzoną przez siostrę dyrektorkę Marię Kobiałkowską. W uroczystości tej wzięli udział rodzice oraz krewni święconych, wielu księży zwłaszcza Salezjanów, kilku teologów lądzkich i nowicjuszów z Czerwińska oraz liczni wierni parafii Św. Rodziny. Na zakończenie odbyła się na plebanii wspólna kolacja, na której byli Ks. Biskup, księża, nowo wyświęceni diakoni i kapłani. Szczęść im Boże na nowej drodze — tymi słowami kronikarz kończy relację historycznych święceń kapłańskich w Świętej Rodzinie.

Następnego dnia, w niedzielę, 16 czerwca 1974 r. ks. Kazimierz Lewandowski i ks. Bolesław Leciej odprawili swoją prymicyjną mszę świętą.

&

Aby powiększyć dane zdjęcie należy kliknąć w nie, a następnie na znaczek na zdjęciu w prawym górnym rogu: sprite

&

Zobacz poprzednie odcinki wakacyjnego cyklu „Z kart kronik”

  1. Rok: 1962 Mandat za Matkę Boską Częstochowską»

Na kolejne odcinki zapraszamy w każdą wakacyjną niedzielę!

W ostatnim czasie odeszli do wieczności:

Więcej pogrzebów z naszej parafii znajdziesz na specjalnym kanale na Twitterze: @Pogrzeby»