Ks. Andrzej Finc nadal będzie egzorcystą

Decyzją ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Andrzejowi Fincowi, pracującemu w naszej parafii, została przedłużona na kolejne trzy lata misja egzorcysty.

Posługę sprawowania egzorcyzmów, mocą specjalnego i wyraźnego zezwolenia, powierza zawsze biskup diecezjalny. Księdzu Andrzejowi takie zezwolenie zostało udzielone w 2011 roku na okres trzech lat. Biskup, widząc potrzebę, przedłużył zezwolenie do 2017 roku.

Kodeks Prawa Kanonicznego uczy, że: „Nikt nie może dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie otrzymał od ordynariusza miejsca specjalnego i wyraźnego zezwolenia.” (KPK 1172 §1) Zezwolenia takiego udziela ordynariusz miejsca prezbiterowi, który odznacza się „pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia” (KPK 1172 § 2).

Polscy egzorcyści organizują dla siebie specjalne konferencje i szkolenia. Spotykają się także na rekolekcjach. Wszystko po to, by – jak twierdzą – skuteczniej walczyć z opętaniami przez szatana. I właśnie na takiej konferencji przebywa od tygodnia ks. Andrzej Finc.

Obecnie prawie wszystkie polskie diecezje mają egzorcystów mianowanych przez ordynariuszy, niektóre po kilku i wielu z nich ma bardzo dużo pracy. Kościół stawia księżom egzorcystom poważne wymagania. Zgłaszają się do nich nie tylko osoby opętane czy w inny sposób dręczone przez złe duchy, ale także cierpiące na różne naturalne niedomagania fizyczne i psychiczne, wobec których medycyna jest bezradna, a którym często przynosi ulgę rozmowa z kapłanem i modlitwa o uzdrowienie ducha i ciała.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, liczba Polaków, którzy chcą skorzystać z pomocy egzorcystów, rośnie tak szybko, że zaniepokoiła biskupów. Lawinowo także przybywa w Polsce egzorcystów. W ciągu 15 lat ich liczba wzrosła z czterech aż do 120. W Europie więcej egzorcystów pracuje tylko we Włoszech.

W Kościele Rzymskokatolickim egzorcystą w ścisłym tego słowa znaczeniu jest z racji swego urzędu i święceń miejscowy biskup diecezjalny oraz kapłan przez niego upoważniony. Im zastrzeżony jest tzw. egzorcyzm uroczysty nad osobami, u których stwierdzono niewątpliwe opętanie przez złe duchy.

Egzorcystą w szerszym znaczeniu jest każdy kapłan katolicki, który na mocy święceń może sprawować urzędowo tzw. egzorcyzm mniejszy przy chrzcie dziecka oraz podczas katechumenatu i chrztu dorosłych, a także prywatnie wszelkie inne egzorcyzmy, zwane często prywatnymi lub modlitwą o uwolnienie, wyjąwszy wspomniany wyżej egzorcyzm uroczysty.