Umierają bez Boga

Bez sakramentów umiera około jedna trzecia z wszystkich odchodzących do Pana parafian. To zatrważająca liczba. Wiele z tych osób było zaniedbanych przez rodzinę i nigdy nie proszono księdza z sakramentami świętymi do domu. 

Dziś pierwszy piątek miesiąca. Jak co miesiąc księża wyruszają po parafii z sakramentami do chorych. W zeszłym roku nie dotarli do 67 osób. To jest 1/3 wszystkich umierających w 2012 r. Przykre jest, że w tej grupie jest aż 19 osób, które zmarły w wieku około 50 lat bez spowiedzi ani wiatyku.

To pokazuje, że  pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca nie są wykorzystywane i doceniane, a przecież Jezus Chrystus pragnie działać w naszych duszach, rodzinach, sąsiedztwie dla naszego zbawienia. Trzeba, abyśmy dowartościowali sakrament spowiedzi. Spowiedź nie może odbywać się tylko od świąt do świąt!

Musimy dbać o życie sakramentalne swoje i rodziny, a nawet sąsiadów. Jeśli ktoś jest chory, bądź w podeszłym wieku, obowiązkiem rodziny jest – jeśli jest taka wola chorego – zgłoszenia do parafii tej osoby, aby kapłan mógł ją odwiedzić raz w miesiącu. Może warto rozejrzeć się, kto potrzebuje wokół nas takiej pomocy?

Osobę można zgłosić osobiście w kancelarii parafialnej, telefonicznie (67 351 67 75), mailowo (parafia@swietarodzina.pila.pl), przez Facebooka lub Twittera, jakkolwiek! Ważne, żeby nikt w parafii nie umierał bez łaski uświęcającej! Comiesięczna wizyta kapłana jest bardzo drogocenna duchowo i dodatkowo darmowa.