Byliśmy w Licheniu

imageTerenowe Biuro Radia Maryja, działające przy naszej parafii, zorganizowało w przedostatni dzień wakacji jednodniową pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Opiekę duchową sprawował ks. Jerzy Czaja. Pierwszym punktem pielgrzymki był Las Grębliński, w którym odprawiona została droga krzyżowa.

W Licheniu pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, odprawionej w sanktuarium w samo południe w intencji wszystkich obecnych pielgrzymów.

W ramach indywidualnego zagospodarowania czasu uczestnicy zwiedzali przylegające do bazyliki liczne kaplice i wystawy oraz apartamenty papieskie, udali się na Golgotę i do źródełka, by ponownie spotkać się na Koronce do Miłosierdzia Bożego.

W drodze powrotnej nawiedziliśmy sanktuarium w Kawnicach, by pokłonić się Matce Bożej Pocieszenia i zostawić u Jej stóp swoje prośby. W kawnickim sanktuarium zostaliśmy serdecznie przyjęci przez księdza kustosza – salezjanina.

Czas podróży upłynął na wspólnych modlitwach i śpiewach animowanych przez przedstawicielki diakoni muzycznej. Uczestników pielgrzymki cieszyła obecność kilkuosobowej grupy młodzieży.

Za dany nam czas łaski wspólnego pielgrzymowania dziękowaliśmy dobremu Bogu, a p. Andrzejowi – kierowcy z firmy p. Marka Kisiela za bezpieczną jazdę.