Akty wandalizmu na terenie parafii

IMG_6137

Apelujemy do naszych parafian o większą czujność! Dziś dostaliśmy informację, że jedna ze stacji drogi krzyżowej – znajdujących się na filarach ogrodzenia została sprofanowana. O akcie zniszczenia została już powiadomiona pilska policja, a wszystkich parafian prosimy by mieli na uwadze to, co się dzieje wokół kościoła.

W godzinach popołudniowych do kancelarii parafialnej przyniesione zostały przez dzieci szczątki pierwszej stacji drogi krzyżowej – skazanie Pana Jezusa na śmierć. Została ona wyrwana z filaru oraz oderwano figurę Jezusa. Nie wiemy jeszcze z jakich pobudek ta stacja została zniszczona. Przypomnijmy, że stacja XII – Śmierć Jezusa na krzyżu – została już dawno zabezpieczona szybą, ponieważ była ona bardzo często niszczona.

IMG_6142

Prócz groźby kary od zniszczenia mienia, na sprawcy ciąży także grzech profanacji i świętokradztwa, które Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje w punkcie 2120: „Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu.”

Apelujemy do większego interesowania się, gdy ktoś coś niszczy.  Zachęcamy do postawy reagowania na akty wandalizmu, np. poprzez wzywanie policji (tel. 997) lub straży miejskiej (tel. 986).