MAMY RELIKWIE ŚW. O. KOLBEGO!

Od lipca 2010 roku nasza parafia starała się o Relikwie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Męczennika II Wojny Światowej, Męczennika Oświęcimia. Starania te zaowocowały przyznaniem naszej Parafii Relikwii, które zostały odebrane i przywiezione do Piły.

W dokumencie wydanym przez Gwardiana Niepokalanowa o. Stanisława Pietkę, czytamy: „Ku większej chwale Boga w Trójcy Jedynego oraz Niepokalanej Dziewicy Maryi Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie przekazuje Relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego dla Parafii p.w. Świętej Rodziny w Pile.”

Jedna z uczestniczek delegacji (Małgorzata Ankowska – Przewoźniak) udającej się po odbiór Relikwii tak relacjonuje to wydarzenie: „17 maja 2011 r. stał się niezwykle szczęśliwym dniem dla sześcioosobowej delegacji naszej parafii, która z ks. Januszem Zdolskim i ks. Piotrem Grzymałą udała się do Niepokalanowa, by z rąk ojca Gwardiana przełożonego miejscowego klasztoru franciszkanów odebrać piękny relikwiarz zawierający Relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przekazanie tego cennego dla naszej parafii daru odbyło się podczas Mszy świętej koncelebrowanej odprawionej w najdroższym dla każdego mieszkańca Niepokalanowa miejscu, jakim jest stara kaplica – obecnie Sanktuarium św. Maksymiliana. To miejsce stało się początkiem klasztoru, w kaplicy modlił się Święty, odprawiał Msze święte, przyjmował śluby zakonne. W czasie homilii ojciec Gwardian przedstawił kilka mało znanych faktów z życia św. Maksymiliana, ubogacając naszą wiedzę o tym Świętym. Po Mszy świętej nastąpiło ucałowanie Relikwii. Warto pamiętać, że nasza parafia otrzymała Relikwie w roku obchodzonym jako ROK ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA – ROK KOLBIAŃSKI”. Poniżej prezentujemy dokument potwierdzający ich autentyczność oraz kopię aktu przekazania Relikwii .

Dokument potwierdzający autentyczność relikwii

Tłumaczenie:

W tym dokumencie poświadczam, że dołączone włosy z głowy św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego OFM Conv., męczennika, w grudniu tysiąc dziewięćset czterdziestego roku w Niepokalanowie staraniem brata A. Pruszaka OFM Conv. Po obcięciu zostały zebrane i przechowane.
Poświadczam wiarygodność.

Gwardian Niepokalanowa
O. Stanisław Piętka OFM Conv

Kopia dokumentu przekazania relikwii

[tip]Zobacz zdjęcia z przekazania relikwii św. o. Maksymiliana Kolbe[/tip]