Parafia rozważa: Stacja IX

Stacja IX – Jezus upada po raz trzeci

Jeżeli miałbyś jeszcze wątpliwości czy droga ku Golgocie była trudna i wyczerpująca, popatrz na kolejny upadek Chrystusa i zobacz jak cierpi ponad ludzkie siły.

Jezus był już bardzo wyczerpany. Nie jadł niczego od poprzedniego dnia i utracił wiele krwi, spędził noc na czuwaniu, poddany niekończącym się przesłuchaniom i dręczeniu, a pod razami biczowania był bliski śmierci.

Skazaniec dźwigał na miejsce kaźni poprzeczną belką krzyża, którą przywiązywano z tyłu do ramion i związanych rąk oraz do jednej jego nogi. Ten ciężar i ta pozycja powodowały, że skazaniec mógł poruszać się tylko w bardzo utrudniony sposób, który sprawiał, że ciężko było utrzymać równowagę i często upadał na ziemię, zawsze na twarz, nie mogąc chronić jej rękoma, tak że uderzał o kamienną drogę nosem i całą twarzą.

Św. Hieronim uważał, że gdybyśmy w chwili pokusy zobaczyli jak wielką cenę zapłacił Pan Jezus za nasze upadki łatwiej pokonalibyśmy zasadzki zła rozumiejąc istotę grzechu, i ukryte w nim zarzewie śmierci. „ Grzech jest obrazą Boga, jest nieposłuszeństwem wobec Boga, wobec Jego prawa, wobec normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce, i potwierdzając oraz udoskonalając przez Objawienie. Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Grzech jest „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga”, jak mówi Święty Augustyn (De Civitate Dei, 14, 28). Grzech jest wielkim złem w całym swoim wielorakim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które obciążają dzieje całej ludzkości.” (Jan Paweł II, nabożeństwo czerwcowe – przemówienie, Elbląg 6 czerwca 1999 r.)

Rozważał:
Ks. dr Mirosław Formela

Przez cały Wielki Post chcemy towarzyszyć internautom z Drogą Krzyżową, której rozważania są pisane zarówno przez kapłanów, pracujących w naszej parafii jak i samych parafian.

Kolejne rozważania będą się ukazywały w każdy wtorek i piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00.