Zbiórka ofiar na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

W niedzielę – 20 lutego 2011 roku – przez cały dzień przed kościołem zbierano ofiary na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Pokolenia Jana Pawła II w Bierzwnicy koło Świdwina. Ośrodek ten został otwarty przez panią Zofię Langowską dla dziewcząt.
Pani Zofia otwierała już wcześniej Ośrodki ( Trzciniec, Rzepczyno ) dla chłopców, które aktualnie są pod zarządem Salezjanów.

Pani Zofia założyła Stowarzyszenie „Towarzystwo Pracy Twórczej” jako organizacja pożytku publicznego. I to Stowarzyszenie odbudowuje zabytkowy pałac i przeprowadza rewitalizację należącego do niego parku (8 ha). Stowarzyszenie pragnie wykupić posiadłość należącą dawniej do Założenia Parkowo-Pałacowego, by w niej urządzić gimnazjum im Ofiar Katynia. Pałac będzie Domem Młodzieży im. Jana Pawła II, tzn Ośrodkiem Wychowawczym dla dziewcząt, które nie realizują obowiązku szkolnego. Ofiary możemy przesyłać: Stowarzyszenie „Towarzystwo Pracy Twórczej” – Bierzwnica 11; 78-300 Świdwin; Numer konta bankowego: Bank PeKaO S. A. I/O Świdwin 95 1240 3682 1111 0000 4199 7585; NIP 6721571204; REGON 330310191.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdecznie podziękowania za wsparcie tego Dzieła.