Październik miesiącem różańca

Miesiąc październik od lat jest miesiącem różańca. To tradycja, by ten piękny mieniący się złotymi barwami i drgającymi liśćmi miesiąc poświęcić Maryi. Jest to zwieńczenie maja- kiedy to przy przydrożnych krzyżach, zatopionych w zieleni kapliczkach, wiejskich figurkach powtarzaliśmy: Maryjo, Matko – módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami… 

W październiku przekładając paciorki powtarzamy pozdrowienie anielskie: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą… prosimy znów: módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

A Maryja w objawieniach wciąż przypomina, by sięgać po różaniec i obiecuje, że nie zawiedzie nikogo, kto do Niej ucieka się w opiekę.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec dane błogosławionemu Alanowi de la Roche
  1. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
  2. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
  3. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.
  4. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
  5. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

Zapraszamy do odmawiania tej pięknej modlitwy. Może na początek samą jedną dziesiątkę. W poniedziałki rozważamy tajemnice radosne, we wtorki tajemnice bolesne we środy tajemnice chwalebne, w czwartki tajemnice światła, w piątki tajemnice bolesne, w soboty tajemnice radosne, a w niedziele tajemnice chwalebne. Powodzenia i niech Maryja nam błogosławi.

p. Barbara K.
zastępczyni głównego zelatora
Żywego Różańca

P.S. Wkrótce ukażą się rozważania tajemnic różańca.