Życzenia dla Odnowy

Z okazji swojego srebrnego jubileuszu Odnowa w Duchu Świętym „NAZARET” otrzymała wiele życzeń od innych wspólnot z diecezji. Odnowa dziękuje za wszystkie upominki, prezenty i miłe słowa wypowiedziane z okazji 25-lecia, a my szczerym sercem dołączamy się do tych wszystkich życzeń.

+

Z okazji 25-lecia istnienia Waszej Wspólnoty życzymy, abyście nadal z radością otwierali się na Ducha Świętego i z miłością dzielili się z innymi doświadczeniem żywego Boga.Niech Wam Pan błogosławi na następne lata!

Wspólnota „Droga Życia”
z Wałcza

W dniu świętowania srebrnego jubileuszu powołania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”, złotowska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Jezus Miłosierny” składa z głębi serca płynące gratulacje i najlepsze życzenia!
Niech Ojciec i Syn Wam zawsze obficie błogosławią, moc Ducha Świętego nigdy w Was nie gaśnie, a Matka Przenajświętsze wyprasza potrzebne łaski i nieustannie otacza macierzyńską opieką!
Niech życie wspólnotowe umacnia wiarę i pogłębia w Was zapał naśladowania Chrystusa.

Wspólnota „Jezus Miłosierny”
ze Złotowa

„Szczęśliwy lud
co umie się radować”
Ps 89, 16

Czcigodni Jubilaci!

W 25 rocznicę Świętowania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „NAZARET” składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wytrwałości w realizacji działań i celów, oraz dużo radości. Duch Święty niech obdarza darami i charyzmatami, a Maryja niech otacza swoją matczyną opieką.

Wspólnota „Maryja”
z Połczyna Zdroju

Psalm 150

„Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła,
chwalcie za niezmierzona wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie na cymbałach brzęczących.
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Wspólnoty „Nazaret” – życzymy Wszystkim Siostrom i Braciom wielu łask, błogosławieństw i radości na dalsze lata służby dla Chwały Królestwa Bożego!

Wspólnota „Veni Creator”
z Koszalina

Szanowni Jubilaci!

Obchodzicie dzisiaj piękny Jubileusz 25-lecia istnienia i działalności Waszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym – „NAZARET” w Pile. Razem z Wami dziękujemy Panu Bogu za lata pełne Waszej radości, trudu, doświadczeń i zmagań, oraz życzymy by Chrystus błogosławił wszelkim przedsięwzięciom podejmowanym na chwałę Boga. Na kolejne lata Waszej posługi:

* MIŁOŚCI…..
… życzymy Wam szczerze,
bo ona filarem jest życia,
śpiew ptaków kochajcie i ludzi,
i w ten sposób w każdym sercu miłość wzbudzicie.

*RADOŚCI…..
… też życzymy Wam tyle,
by Wasze twarze uśmiech zdobił,
a jeśli się czasem zasmucicie
to tylko na krótką chwilę.

* STU LAT…..
… w miłości i zdrowiu,
niech towarzyszy Wam szczęście,
pełen Wasz bagaż życiowy – pobożność i mądrość –
przykładem dla innych niech będzie

Niech Wasze wysiłki przekładają się na ogrom skarbów gromadzonych w niebie!

Szczęść Boże!

Wspólnota „Miłosierdzie Boże”
z Koszalina
[podpisano: ks. Krzysztof Witwicki]

Dziękując z serca za zaproszenie mnie do wspólnego świętowania 25-lecia istnienia Wspólnoty Nazaret, pragnę dziękować Bogu za dar istnienie tej Wspólnoty, jej rozliczne charyzmaty i dary, którymi Bogu podobało się obdarować poszczególne osoby i całą Wspólnotę.

Szczególnie myślę tutaj o formacji Asi Chynał, która z Nazaretu trafiła do Franciszkanek i trwa na drodze życia konsekrowanego do dziś, i przynosi swoim gorliwym życiem chwałę Bogu.

Dziękuję też Bogu, że postawił na mojej drodze życia Małgosię Bury, w której dostrzegam i buduję się wieloma charyzmatami, a która rozdaje je na prawo i lewo jak Bóg zamyślił. Niech Będą Mu dzięki za te znane mi osoby w jakiś sposób uformowane w Nazarecie oraz za Dzieło, które już trwa 25 lat. Niech trwa i rozwija się nadal, niech Nowe Życie w Duchu będzie udziałem jeszcze wielu innych ludzi, którzy dołączą do Was, aby wielbić Imię Pana.

Bardzo mi przykro, że nie jest mi dane uczestniczyć w święcie dziękczynienia Nazaretu. Będę na pewno obecna duchem, sercem i modlitwą.

Do moich wyrazów życzeń i dziękczynienia za dar Wspólnoty dołącza się moja wspólnota Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z Kozienic.

s. Jadzia Kułak Franciszkanka

Kochani!
Michel Quoist, rozważając mądrość i wielkość naszego Stwórcy, powiedział:

Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu
ludziom czasu. Każdemu daje czas na zrobienie
tego, co chce, by zrobił.”

Nasz Bóg dał wam czas, abyście w swoim mieście i parafii dokonywali pod patronatem Ducha Świętego dzieła uświęcania siebie i innych …

Od dwudziestu pięciu lat służycie Panu Bogu, czyniąc to, co nasz Stwórca chce byście robili…

Z okazji jubileuszu… członkowie Odnowy w Duchu Świętym – „Święta Rodzina” ze Słupska … życzą z całego serca, abyście w dalszym ciągu swoją posługą i charyzmatami uświęcili jak najwięcej dusz, uświęcając w ten sposób i siebie, bowiem do świętości jesteśmy przede wszystkim powołani.

A w wytrwałym, żmudnym wypełnianiu zadań postawionych przez naszego Pana niech was wspomagają Najświętsza Panna Maryja i patronowie waszej parafii

Szczęść Boże!

Wspólnota „Święta Rodzina”
ze Słupska

Z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia Wspólnoty – pragniemy z serca życzyć, aby Wasz NAZARET, w którym żyjecie i który tworzycie – napełniał się łaskami Boskiego Parakleta.

Abyście dojrzewali w miłości i Bożej mądrości, stanowiąc coraz bardziej skuteczny zaczyn ewangelizacyjny oddziaływujący szczególnie na tych, co od Boga się oddalili.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Idźcie i głoście Ewangelię, Dobrą Nowinę o Bogu który nas kocha i który nas zbawił. Idźcie i głoście w mocy Ducha Świętego!

Wspólnota „Winny Krzew”
Z Drawska Pomorskiego

To Duch Święty przynagla nas do
głoszenia wielkich dzieł Bożych

Wspólnocie „NAZARET” w dniu radosnego świętowania 25-lecia istnienia Odnowy w Duchu Świętym przy parafii p.w. Świętej Rodziny w Pile. Życzenia wielu następnych jubileuszy, wzrastania w Duchu i Łasce, apostołowania w środowisku parafialnym, pomnażania owoców Ducha, miłości Boga i miłości bliźniego – pamiętając, że to skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać, albo zamykać tylko razem.

życzy

Wspólnota „Betania”
ze Szczecinka