Zmarł abp senior Zygmunt Kamiński

 30 kwietnia, w sobotę rano, zmarł arcybiskup-senior Zygmunt Kamiński, w latach 1999 – 2009
metropolita szczecińsko-kamieński, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Miał 77 lat.

Do czasu przejścia na emeryturę pełnił szereg ważnych funkcji w Konferencji
Episkopatu Polski. Był m.in. przewodniczącym strony Kościelnej w zespole
legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo – Kościół,
członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu, przewodniczącym Rady
Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i członkiem Kościelnej Komisji
Konkordatowej.

Zygmunt Kamiński urodził się 20 lutego 1933 r. we Wzgórzu-Bełżycach na
Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22
grudnia 1956 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Piotra Kałwę.

Był wikariuszem: w Piaskach (1957-1959), w parafii Najświętszego Serca
Jezusowego w Lublinie (1961-1963) i parafii św. Teresy w Lublinie
(1963-1966).

W latach 1959-1961 studiował ponadto na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL,
gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat. Od 1966 r. pracował w Kurii Diecezjalnej
Lubelskiej jako notariusz, referent ds. duszpasterstwa młodzieży i wizytator
nauczania katechetycznego. Od 1975 r. był dyrektorem Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Lublinie

28 października 1975 r. papież Paweł VI mianował go biskupem tytularnym
Midica i biskupem pomocniczym lubelskim. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada
1975 r. z rąk bp. Bolesława Pylaka.

W latach 1975-1984 pełnił ponadto funkcję wikariusza generalnego, dziekana
Kapituły Katedralnej Lubelskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium
lubelskim i na Wydziale Teologicznym KUL. Jako biskup w latach 1976-1984 był
także proboszczem parafii katedralnej w Lublinie.

10 stycznia 1984 r. został mianowany koadiutorem biskupa płockiego Bogdana
Sikorskiego, a 4 lutego 1988 r. został biskupem płockim.

1 maja 1999 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II przeniesiony z diecezji
płockiej na stolicę metropolitalną Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Uroczysty ingres do katedry, poprzedzony kanonicznym objęciem Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej, odbył 23 maja 1999 r.

W dniu 21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację abp.
Zygmunta Kamińskiego z funkcji metropolity szczecińsko-kamieńskiego i na
jego następcę mianował bp. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa Diecezji
Sandomierskiej.

W 2009 r. na wniosek Wydziału Prawa i Administracji, Senat Uniwersytetu
Szczecińskiego, przyznał abp. Kamińskiemu tytuł doktora honoris causa W
uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali na wielkie zasługi Arcybiskupa, jako
członka Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz przewodniczącego
strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą
stosunki Państwo – Kościół w wypracowaniu nowoczesnych regulacji prawnych
dotyczących Kościoła w demokratycznym państwie.

Wielką osobistą zasługą Arcybiskupa jest powstanie Wydziału Teologicznego w
strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. O zgodę i zatwierdzenie Wydziału w
Stolicy Apostolskiej abp Kamiński osobiście zabiegał u Jana Pawła II.

Abp Kamiński lubił czytać utwory Mickiewicza, ks. Twardowskiego, literaturę
prawniczą i społeczną. Chętnie oglądał transmisje z meczów piłki nożnej,
siatkówki i zawodów lekkoatletycznych.