Nabożeństwo Drogi Światła

W Polsce coraz większą popularnością cieszy się nabożeństwo Drogi Światła (łac. Via Lucis). Od dwóch lat to nabożeństwo jest również odprawiane w naszej parafii, na które serdecznie zapraszamy. Będzie się ono odbywało w każdą niedzielę okresu wielkanocnego (do Zesłania Ducha Świętego – 23 maja) o godzinie 17.00.

Nabożeństwo Drogi Światła jest prawdopodobnie jednym z najnowszych nabożeństw. Choć oficjalnie zatwierdzone zostało przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaledwie osiem lat temu, to pierwsze Via Lucis zostało odprawione 22 lata temu we Włoszech w rodzinie salezjańskiej.

Via Lucis stanowi przedłużenie i uzupełnienie tak dobrze nam znanej tradycyjnej drogi krzyżowej. Nasze misterium wiary nie kończy się bowiem na złożeniu ciała Jezusa do grobu, ale jest w nie wpisane również odkrycie tajemnicy Jego zmartwychwstania.

Jan Paweł II przypominał, że „kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego”. Chrystus zwyciężył śmierć – zmartwychwstał, dlatego idziemy dalej Drogą Światła. To owe „pójście dalej” polega na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.

Przy każdej z czternastu stacji na schodach do prezbiterium zapalana jest jedna świeca. Stacje Drogi Światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. Są to:

I – Jezus powstaje z martwych
II – Uczniowie przy pustym grobie
III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
V – Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba
VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
X – Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi
XI -Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata
XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
XIII – Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Pamiętaj!
Nabożeństwo Drogi Światła – w każdą niedzielę od  11 kwietnia do 23 maja 2010 o godzinie 17.00
Zapraszamy!

[tip]Zobacz jak wyglądało nabożeństwo Drogi Światła w 2008 roku![/tip]

Więcej o Drodze Światła przeczytasz na: www.vialucis.pl