Pielgrzymki do Ojczyzny Jezusa

Parafia nasza organizuje pielgrzymki do Ziemi Świętej. Krocząc śladami Pana Jezusa, naszego Zbawiciela odwiedzimy wiele miast biblijnych.

Zobaczymy m.in.: Jerycho, Betanię, Jerozolimę, Pustynię Judzka, Qumran, Masadę, Morze Martwe, Tyberiadę, Jezioro Galilejskie, Kafarnaum, Tabha, Górę Błogosławieństw, Haifa, Karmel, Nazaret, Kannę Galilejską, Górę Tabor, Cezarea, Górę Oliwna, Betfage, Ain Karim, Betlejem i wiele innych miejsc biblijnych.

Terminy pielgrzymki:  28.04 – 6.05.2010 r.;      10-18.06.2010 r.

Koszt pielgrzymki: 3500 zł + 330 dolarów USA

Zapisy i bliższe informacje w kancelarii parafialnej (Ks. Janusz) i pod telefonem: 509-966-740